เกี่ยวกับบริษัท-มาตรฐานการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม

_micropile-spunmicropile-pile-icon-1

มาตรฐานการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม

  • Bending Test
  • Compression Test
  • Dynamic Load Test
  • Calibration of Machine
  • Our Lab Testing Room
  • ขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มก่อนจำหน่าย
  • วัตถุดิบลวดเชื่อม ใบทดสอบมาตรฐานลวดเชื่อม
Bending Test
micropile-Bending-Test-01-731x1024
Compression Test
micropile-CompressionTest-1
Dynamic Load Test
micropile-Dynamic-Load-Test-1
micropile-Dynamic-Load-Test-2
micropile-Dynamic-Load-Test-3
Calibration of Machine
micropile-Calibration-of-Machine-01
Our Lab Testing Room
micropile-OurLabTestingRoom-2
micropile-OurLabTestingRoom-1
ขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มก่อนจำหน่าย
micropile-ตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มก่อนจำหน่าย-1
micropile-ตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มก่อนจำหน่าย-2
วัตถุดิบลวดเชื่อม ใบทดสอบมาตรฐานลวดเชื่อม
micropile-ใบทดสอบมาตรฐานลวดเชื่อม-1